Tag Archives: hinduism

Singing kirtan – Jai Jagadisha Hare by Krishna Das

Posted in meditation, video & film | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Singing kirtan – devotion to one’s guru – Mere Gurudev by Krishna Das

Lyrics Mere Gurudev, charanon par sumana shraddha ke arpita haiTere hee dena hai jo hai. Wahi tujha ko samarapita hai Na priti hai pratiti hai, na hi puja ki shakti haiMeraa yaha man, meraa yaha tan, meraa kan kan samarapita … Continue reading

Posted in meditation, video & film | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment